Welkom bij De Aventurijn Emmen

De Aventurijn Emmen verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. We hebben ongeveer 35 leerlingen en werken samen met een SBO-school die ook gevestigd is op onze locatie.  

Aventurijn is een edelsteen waaraan veel positieve eigenschappen worden toegeschreven. De steen zou voorspoed en geluk aantrekken en mensen stimuleren om hun dromen waar te maken. Heel toepasselijk: wij willen dat leerlingen hun kwaliteiten ontdekken en voor hun dromen gaan!  

Hier zijn we trots op  

Elk kind wil leren. Kinderen die denken dat ze dat niet kunnen en daarom niet (meer) willen leren, laten we succeservaringen opdoen. Dat lukt, doordat we aansluiten op hun mogelijkheden en kwaliteiten. Ouders zien dan dat hun kind met plezier naar school gaat. 

We bereiden onze leerlingen voor op schakelen naar het gewone onderwijs of naar andere vormen van speciaal (basis)onderwijs. Gedragsbeïnvloeding is hierbij belangrijk. Leerlingen die hun gedrag positief kunnen beïnvloeden, vergroten hun kansen op zinvolle deelname aan de maatschappij. 

Voor een soepele overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs werken wij nauw samen met VSO De Atlas. Ouders en leerlingen zijn positief over het kennismakingsprogramma met (praktijk)lessen. Een leerling zei: “Ik zag er tegenop om naar VSO De Atlas te gaan, maar het is eigenlijk een hartstikke mooie school!”  

Je hoort erbij. Je ontdekt wat je allemaal kunt: dat maakt leren fijn. 

Onderwijs en begeleiding 

Naast goed onderwijs krijgt uw kind ook sociaal-emotionele en opvoedkundige ondersteuning, gericht op drie doelen: 

  • de ontwikkelingsproblemen en -achterstanden zijn voor uw kind hanteerbaar; 
  • uw kind kan beter omgaan met eigen gedrag en gedrag van anderen;
  • de schoolontwikkeling van uw kind is op gang gebracht en met de verworven competenties en vaardigheden kan het de stap naar vervolgonderwijs kan zetten. 

Meer weten?

Neem contact op met
Michiel Blok
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Sparrenlaan 4
7822 EM EMMEN

Telefoon: 0591-763542
E-mail: aventurijnemmen@renn4.nl

Directeur(en): Michiel Blok