Welkom bij De Aventurijn Assen

De Aventurijn Assen verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. We bereiden leerlingen voor op schakelen naar het reguliere onderwijs of naar andere vormen van speciaal (basis)onderwijs. Aventurijn is een edelsteen waaraan veel positieve eigenschappen worden toegeschreven. De steen zou voorspoed en geluk aantrekken en mensen stimuleren om hun dromen waar te maken. Heel toepasselijk, want wij willen dat leerlingen hun kwaliteiten ontdekken en voor hun dromen durven te gaan!  

Hier zijn we trots op 

Elk kind kan leren. Kinderen die denken dat ze dat niet kunnen en daarom niet (meer) willen leren, laten we succeservaringen opdoen. Daarvoor sluiten we aan op hun mogelijkheden en kwaliteiten. We werken hard aan hun schoolse vaardigheden, maar ook aan ontwikkeling van het zelfbeeld: wie ben ik, wat kan ik en hoe doe ik dat. We helpen kinderen om het eigen gedrag te hanteren en om te gaan met het gedrag van andere kinderen. Groepsvorming en groepsgevoel krijgen ook veel aandacht. Daardoor krijgen ze ervaringen mee die hen helpen om zich te handhaven in de maatschappij. We vragen veel van de kinderen, maar overvragen niet. Juist niet: ouders zeggen vaak dat hun kind bij ons meer rust krijgt. 

Je hoort erbij. Je krijgt weer zelfvertrouwen: dat maakt leren leuk. 

Onderwijs en begeleiding  

Naast goed onderwijs krijgt uw kind ook sociaal-emotionele en opvoedkundige ondersteuning. Zo werken we aan drie belangrijke doelen met ons onderwijs: 

  1. de ontwikkelingsproblemen en -achterstanden zijn voor uw kind hanteerbaar; 
  2. uw kind kan beter omgaan met het eigen gedrag en gedrag van anderen; 
  3. de schoolontwikkeling van uw kind is op gang gebracht en met de verworven competenties en vaardigheden kan het de stap naar vervolgonderwijs zetten. 

Meer weten?

Neem contact op met
Joop Grootjans
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Witterhoofdweg 1G
9405 HX ASSEN

Telefoon: 0592-820394
E-mail: aventurijnassen@renn4.nl

Directeur(en): Joop Grootjans