Menu Bel RENN4

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel - RENN4
Schoolondersteuningsprofielen

Download hier de schoolondersteuningsprofielen.

 

Aanvullende info vanuit het SWV VO22.02 (De Atlas Emmen).

“Voor zover dit past binnen het schoolondersteuningsprofiel en de feitelijke beschikbaarheid van de daarvoor noodzakelijke faciliteiten, biedt de school aan de leerling de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft om op een goede manier aan het onderwijs op de school deel te kunnen nemen. Als er bij de opstelling van het Ontwikkelperspectief voor de leerling overeenstemming tussen ouders en school ontbreekt over de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan wel het ondersteuningsaanbod van de school, zal de school een deskundigenadvies inwinnen van de PCL+ van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbij de school is aangesloten. De school volgt het deskundigenadvies van de PCL+. Alle scholen in het Samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken op dit punt dezelfde lijn te volgen.”

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.