Menu Bel RENN4

De Atlas

VSO

De Atlas - RENN4
De Atlas

RENN4 De Atlas is een neutraal bijzondere school, waarin de leerlingen centraal staan. De school geeft onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, die onder andere daardoor moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn. De problemen hebben vaak te maken met gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van een ‘gewone’ school.

De Atlas bereidt haar leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. We richten ons op het inrichten van een positief orthopedagogisch en didactisch leerklimaat voor al onze leerlingen met als doel een positieve beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun maatschappelijke kansen toenemen.

Centraal uitgangspunt voor De Atlas is dat alle cluster 4-leerlingen schakelleerlingen zijn en dat er in het kader van Passend Onderwijs vooral gekeken moet worden naar nauwe samenwerking met de andere scholen en ketenpartners in deze.
Het doel is de leerlingen na een korte of langere tijd te schakelen naar een reguliere school, semi-reguliere school of naar (beschermde) arbeid.

 

Schoolgids en schoolplan - RENN4

Schoolgids en schoolplan

Verder lezen
Vakantieregeling - RENN4

Vakantieregeling

Verder lezen
Inspectierapporten - RENN4

Inspectierapporten

Verder lezen
Ondersteuningsprofiel - RENN4

Ondersteuningsprofiel

Verder lezen
Contact - RENN4

Contact

Verder lezen
Jaarverslag - RENN4

Jaarverslag

Verder lezen
Nieuws uit Social Schools - RENN4

Nieuws uit Social Schools

Verder lezen

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.