Welkom bij De Atlas Hoogeveen

De leerlingen in de leerroute vervolgonderwijs werken toe naar staatsexamens BB, KB en TL. En de leerlingen in de leerroute gericht op de uitstroom naar werk  doorlopen de verschillende vormen van stages van oriëntatie tot plaatsing. Per stagevorm wordt aandacht besteed aan de doelen die passen bij de rollen van de leerlingen en zijn gericht op zelfredzaamheid, burgerschap en arbeid.

Uniek onderwijsconcept Eduwiek

RENN4, het Roelof van Echten College, onderwijscentrum de Twijn, Kentalis en Ambiq maken deel uit van Eduwiek, een uniek onderwijsconcept. Hierin werken speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en het reguliere vmbo samen in één gebouw. De leerlingtrajecten die we gezamenlijk mogelijk maken, worden ook gezamenlijk gemonitord en verbeterd. Door buiten de kaders van de scholen te denken, kunnen we nog beter afstemmen op de individuele behoeften van onze leerlingen. Een voorbeeld daarvan zijn de symbiose klassen waarbij leerlingen van de Atlas hun praktijk gedeelte voor het examen BB en KB  samen met leerlingen van het Roelof van Echten College volgen.

Hier zijn we trots op

We zijn er trots op, dat onze leerlingen zich vanuit een veilig en positief schoolklimaat ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame jongvolwassenen.

Je ontdekt waar je toekomst ligt.

Onderwijs en begeleiding

Het onderwijs aan leerlingen in de onderbouw van de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding is gericht op een brede persoonlijke vorming, participatie in de samenleving en toeleiding naar arbeid. Het behalen van passende branche gerichte certificaten maakt deel uit van het onderwijsaanbod.

Leerlingen in de kaderberoeps- en basisberoepsgerichte volgen een beroepsgericht programma.
De theoretische leerweg kent geen beroepsgericht programma. Leerlingen worden op het examen voorbereid in onze eigen school en leggen hun examen af via een staatsexamen.

Meer weten?

Neem contact op met
Hannie Stam
Directeur a.i.

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie

Voltastraat 27
7903 AA HOOGEVEEN

Telefoon: 0528-260370
E-mail: atlashoogeveen@renn4.nl

Directeur(en): Hannie Stam

Postadres schooladministratie

Postbus 30017
9400 RA ASSEN