Welkom bij De Atlas Assen

VSO De Atlas verzorgt onderwijs voor jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, die daardoor moeilijkheden hebben met leren en opgroeien. Hun problemen komen vaak tot uiting in een combinatie van gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het schoolgaan in het reguliere onderwijs.  

Op VSO De Atlas kunnen leerlingen doelgericht aan hun toekomstperspectief werken. Ons team wil elke leerling in staat stellen zijn/haar individuele ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten. 

Hier zijn we trots op 

VSO De Atlas geeft schakelonderwijs: ons doel is dat leerlingen na korte of langere tijd schakelen naar een reguliere school, semi-reguliere of (beschermde) arbeid. Om passend onderwijs te bieden richten we ons op nauwe samenwerking met andere scholen en ketenpartners in het onderwijs en de zorg. Onze school hebben we zo ingericht dat elke leerling een passende plek heeft, waar de leerling in zijn/haar eigen tempo kennis en ervaring kan opdoen en toekomstgericht kan werken.  
 

Leren in je eigen tempo op een plek die bij je past. 

Onderwijs en begeleiding   

We bereiden onze leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. We bieden hiervoor een opbouwend orthopedagogisch en didactisch leerklimaat, gericht op positieve beïnvloeding van hun gedrag. Door enerzijds te leren en anderzijds aan hun gedrag te werken, creëren de leerlingen betere maatschappelijke kansen voor zichzelf.

Stages

Op De Atlas kennen we verschillende soorten stages om competenties te verwerven die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt. Dat begint al bij de praktijkvakken. Vervolgens volgen leerlingen een begeleide interne stage (BIS). Daarna kan een begeleide externe stage (BES) worden gevolgd. De laatste stap is een zelfstandige externe stage (ZES). In onderstaand filmpje wordt deze opbouw toegelicht.   

 

Meer weten?

Neem contact op met
Jan Schippers
Directeur

Neem contact op met
Jarno Nienhuis
Directeur

Contactgegevens scholen

Hoofdlocatie Assen (Treubstraat)

Treubstraat 2
9402 KH ASSEN

Telefoon: 0592-340497
E-mail: atlasassen@renn4.nl

Directeur(en): Jan Schippers

Locatie Epe

Epe 83
9406 HK ASSEN

Telefoon: 0592-420099
E-mail: atlasassen@renn4.nl

Directeur(en): Jarno Nienhuis

Locatie Salland Zuid

Salland 2a
9401 GM ASSEN

Telefoon: 0592-415320
E-mail: atlasassen@renn4.nl

Postadres schooladministratie

Postbus 30017
9400 RA ASSEN