Publieksjaarverslag over onze ambities

Ons strategisch meerjarenbeleidsplan (2019-2023) is opgebouwd langs vier ambities. Deze ambities zijn ook terug te vinden in ons jaarverslag. Wat zijn onze doelen voor de komende jaren en wat hebben we al bereikt? En hoe kijken verschillende medewerkers aan tegen deze ambities. Je leest het allemaal in ons publieksjaarverslag! Een terugblik op 2020, maar vooral ook een vooruitblik naar de toekomst!

Ook het formele jaarverslag staat op onze website.

Terug naar nieuws