Als u uw kind thuishoudt omdat uw kind weigert om naar school te gaan, komt de school zo snel mogelijk in actie. Dat is nodig, want hoe langer uw kind thuiszit, hoe lastiger terugkeer naar school wordt. De school volgt hierbij een vaste procedure. Dit is een stappenplan waarin de school samen met uw kind, u als ouders, de leerplichtambtenaar en hulpverlening aan de slag gaat. Het onderstaande filmpje laat zien hoe er stap voor stap wordt toegewerkt naar het doel: terugkeer van uw kind naar school. 

 

 

Uitzonderlijk harde wind, sneeuwval en ijzel en andere extreme weersomstandigheden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Het KNMI geeft codes af om te waarschuwen voor extreem weer. Als ouder/ verzorger is het belangrijk om te weten wat de school van uw kind doet als er code oranje of rood wordt afgegeven. Wij vinden het belangrijk om daarover met u te communiceren. Daarom hebben wij het Protocol extreem weer opgesteld. Dit bevat richtlijnen voor wat u in de verschillende situaties van de school kunt verwachten. Het protocol kunt u hier downloaden.