Nadat het aanmeldingsdossier is ontvangen, wordt met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Hieraan zullen in ieder geval de gedragskundige en de intern begeleider van de RENN4-school deelnemen. Op basis van het aanmeldingsdossier en het intakegesprek zal de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als wij vinden dat onze school de leerling geen goed aanbod kan doen, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een andere RENN4-school. 

In de toelaatbaarheidsverklaring staat hoe lang die geldig is. Bent u de verklaring kwijt? Informeer dan bij de school van uw kind, want die zal de toelaatbaarheidsverklaring zeker hebben. 

Bij het samenwerkingsverband kunt u hiernaar informeren. Daar kunnen ze u vertellen wanneer de commissie een beslissing neemt. Informeren bij de school heeft geen zin. De school wacht, net als u, op de beslissing en heeft daar geen enkele invloed op. 

Als de RENN4-school de voorkeursschool voor uw kind is , stuurt zij het aanmeldingsdossier naar het samenwerkingsverband waaronder de school valt. Daar zal een commissie beslissen of voor uw kind de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. 

Bij de school van uw voorkeur kunt u zich aanmelden via de aanmeldknop op de website van de school of RENN4. De school zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen. Als een school (tijdelijk) geen plaats heeft, zal zij dat op de schoolpagina’s vermelden. 

Een leerling met een indicatie/TLV SBO kan in principe een plek krijgen in het SBO. Net zo kan een leerling met een TLV (V)SO in principe een plek krijgen in het SO. Of een leerling wordt toegelaten, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling en van de ondersteuning die de betreffende SBO-school of (V)SO-school kan bieden. Dit staat beschreven in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school in Nederland heeft. In het SOP beschrijft een school wat zijboven op de basisondersteuning (=wat elke school in het samenwerkingsverband kan bieden)aan extra ondersteuning kan bieden. De schoolondersteuningsprofielen van RENN4 kunt u downloaden via de schoolpagina.