Privacy

Bij RENN4 gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.  

Welke leerlinggegevens hebben wij nodig? 

Elke school heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs en goede begeleiding te kunnen geven. Ook voor de administratie van de school zijn leerlinggegevens nodig. Ouders verstrekken de meeste gegevens, bijvoorbeeld bij de inschrijving op school. Daarnaast worden van alle leerlingen cijfers en vorderingen bijgehouden en opgeslagen. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), worden opgeslagen als dat nodig is voor de begeleiding van een leerling. Ook opgeslagen worden de persoonsgegevens waarmee leerlingen toegang krijgen tot digitale leermiddelen. De leveranciers van deze leermiddelen mogen deze gegevens alleen gebruiken als de school daarvoor toestemming geeft. 

Beveiliging van leerlinggegevens 

De school slaat leerlinggegevens op in het digitale administratiesysteem en het leerlingvolgsysteem. Alleen medewerkers van onze scholen hebben toegang tot deze beveiligde systemen. Hoe de privacy is gewaarborgd bij de digitale leermiddelen, kunt u nalezen in de privacybijsluiters van deze leermiddelen. Ze zijn te vinden op de website van de PO-Raad. 

Rechten van ouders 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via fg@renn4.nl. 

Op onze scholen is het privacyreglement van RENN 4 van toepassing. Hierin staat hoe scholen omgaan met het verwerken van leerlinggegevens en wat de rechten van ouders en leerlingen zijn. Welke gegevens RENN4 verwerkt, kan worden opgevraagd via fg@renn4.nl.

Wilt u gebruik maken van dit recht? Vul dan dit formulier in. We streven ernaar om binnen 2 weken op uw verzoek te reageren.

Hoe RENN4 omgaat met persoonsgegevens die via de website worden verkregen, staat in het privacystatement.