Waarom zijn persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling nodig? 

Om het maximale uit onze leerlingen te halen, halen we het maximale uit onszelf. Daarom zijn we ontwikkelingsgericht: we willen nog beter worden in wat we doen. Dat geldt voor alle RENN4-scholen en alle RENN4-medewerkers. Op iedere RENN4-school is het onderwijsteam de drijvende kracht achter de kwaliteit van de school. Om deze rol optimaal te kunnen invullen, neemt elk onderwijsteam de regie over de eigen teamontwikkeling. Dat vraagt om een team van onderwijsprofessionals dat eensgezind werkt aan gezamenlijk bepaalde doelen. Teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap gaan hierbij hand in hand: ze versterken elkaar. Daarom stimuleren en faciliteren we elke medewerker om de regie te nemen over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, op een wijze die past bij wat het team nodig heeft. 

video persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling

Wat doen we al? 

RENN4 heeft een professionele en lerende cultuur. We stimuleren teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap op diverse manieren:  

  • We bieden programma’s aan die onderwijsteams helpen om met de teamontwikkeling aan de slag te gaan.  
  • We stimuleren en faciliteren kennisdeling en ontwikkeling. Medewerkers kunnen van elkaar leren, bijvoorbeeld door middel van intervisie en consultatie. 
  • We stellen ons leerbaar op en gaan met elkaar de dialoog aan. 
  • We bieden doorgroeimogelijkheden voor medewerkers in verschillende functies: van onderwijsassistent tot en met teamleider. 

Wat gaan we doen?

In de komende periode gaan we persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling nog krachtiger stimuleren: 

  • We helpen medewerkers om scherper te krijgen wie ze zijn. Op basis daarvan kunnen ze hun ontwikkeling vormgeven, aansluitend bij wat voor henzelf én voor de ontwikkeling van het team nodig is. 
  • We creëren extra mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis. 
  • Het leiderschap in de organisatie ontwikkelt zich door, zodat het eigenaarschap van de onderwijsteams zich doorontwikkelt. We voeren met elkaar het gesprek over de besturing en inrichting van de organisatie, bijvoorbeeld in dialoogsessies op de scholen.  

Met wie doen we dat?