Menu Bel RENN4

Zorgplicht en toelating

Zorgplicht en toelating - RENN4
Zorgplicht en toelating

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben de schoolbesturen in Nederland zorgplicht. Dit betekent dat leerlingen die specifieke vragen aan het onderwijs stellen in principe binnen het regulier onderwijs geholpen moeten worden. Als een schoolbestuur vindt dat de school deze leerling geen goed aanbod kan doen, moet samen met ouders gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn maar ook een RENN4-school. Voor een RENN4-school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zonder zo’n verklaring kan de leerling niet worden toegelaten. De toelaatbaarheidsverklaringen worden aangevraagd door de school waarop de leerling nu zit en afgegeven door een Commissie van Advies (sommige samenwerkingsverbanden spreken van een Commissie van Toewijzing).

Voor een overzicht met contactgegevens van de samenwerkingsverbanden klik hier.

RENN4 staat voor

  • Betrouwbare partner
  • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
  • Focus op mogelijkheden
  • Specifieke hoogwaardige expertise
Over RENN4

Ga naar het aanmeldformulier.

Aanmelden
Direct naar:

Navigeer via onderstaande links direct naar de juiste pagina.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.