Menu Bel RENN4

Organisatie

Organisatie - RENN4
Organisatie

RENN4 heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Onder het College van Bestuur vallen drie provinciedirecteuren. Op iedere schoollocatie zijn één of meerdere teamleiders aanwezig.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:

  • Mevrouw drs. Y. (Yvonne) Beishuizen MBA, voorzitter College van Bestuur, meer informatie
  • De heer J. (Jeep) Jonker MSc, lid College van Bestuur, meer informatie
Provinciedirecteuren
  • Provincie Groningen, de heer A. (Anton) Koridon, meer informatie
  • Provincie Drenthe, mevrouw I. (Ingrid) Cornelissen, meer informatie
  • Provincie Drenthe, de heer M. (Martin) Snippert
  • Provincie Friesland, de heer M. (Marcel) Andringa, meer informatie
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het College van Bestuur. RENN4 hanteert de code ‘Goed Bestuur’ van de PO-Raad. De Raad van Toezicht heeft tevens een klankbordfunctie voor het College van Bestuur.

De samenstelling van het toezichthoudende orgaan is als volgt:

Medezeggenschapsraden

Elke school of afdeling heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de gesprekspartner is voor de directeur/het hoofd van de school of afdeling. RENN4 heeft tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die is samengesteld uit afgevaardigden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. De GMR is de gesprekspartner voor het College van Bestuur.

RENN4 staat voor

  • Betrouwbare partner
  • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
  • Focus op mogelijkheden
  • Specifieke hoogwaardige expertise
Over RENN4
Direct naar:

Navigeer via onderstaande links direct naar de juiste pagina.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.