Menu Bel RENN4

Visie & Missie

Visie & Missie - RENN4
Visie & Missie RENN4

 

RENN4 heeft als missie om verborgen talent zichtbaar te maken. Dit willen wij doen door excellent in speciaal talent te zijn. In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, zodat zij hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en focussen niet op beperkingen en belemmeringen. Ons onderwijs is er op gericht dat de leerling leert om te gaan met zijn disbalans en de ontwikkeling kan doormaken die bij hem of haar past.

Voor het onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor de leerling is daarbij voor ons het doel. Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs; iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Om de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijskansen van onze leerlingen te optimaliseren moet het onderwijs hen positief stimuleren. Het schoolklimaat biedt hierbij veiligheid, structuur en voldoende uitdagingen. Daarnaast ondersteunt de inrichting van de onderwijsomgeving de leerling zo optimaal mogelijk. Thuisnabij onderwijs verdient de voorkeur, in ieder geval voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

In ons doen en laten hanteren wij de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten:

  • Werken vanuit kernwaarden, namelijk: kwaliteit, duidelijkheid, respect, openheid en betrouwbaarheid.
  • Professionele en lerende cultuur, door: persoonlijk leiderschap, teamgericht werken, efficiënte besluitvorming en cyclisch werken.
  • Schooleigen profiel.

De koers voor de periode 2015 – 2019 kunt u lezen in het meerjarenbeleidsplan ‘Excellent in speciaal talent’. (pdf)

Voorafgaand aan de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan, heeft een brainstormsessie plaatsgevonden tijdens de RENN4-brede-personeelsdag. Hiervan is een korte video beschikbaar:

RENN4 staat voor

  • Betrouwbare partner
  • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
  • Focus op mogelijkheden
  • Specifieke hoogwaardige expertise
Over RENN4
Direct naar:

Navigeer via onderstaande links direct naar de juiste pagina.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!