Menu Bel RENN4

Kwaliteit

Kwaliteit - RENN4
Kwaliteit

Binnen RENN4 werken wij gestructureerd en volgens een vaste systematiek aan kwaliteit. Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (plan, do, check, act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn instrumenten die ons daarbij helpen. We beoordelen doorlopend de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering aan de hand van de kwaliteitsnorm, financiële overzichten, tevredenheidsonderzoeken en andere gemaakte afspraken. Aan de hand van de uitkomsten hiervan ondernemen we actie en zetten we verbeteringen in gang.

ISO-gecertificeerd

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks door onze leraren en medewerkers gewerkt. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs zijn daarbij leidend. Sinds september 2015 zijn onze scholen ISO-gecertifieerd op basis van de landelijke Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs. Hier zijn wij erg trots op!

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en andere informatie over het onderwijs in Nederland. Het meest recente inspectierapport van onze scholen vindt u hier.

RENN4 staat voor

  • Betrouwbare partner
  • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
  • Focus op mogelijkheden
  • Specifieke hoogwaardige expertise
Over RENN4
Direct naar:

Navigeer via onderstaande links direct naar de juiste pagina.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.