Menu Bel RENN4

Klachtenregeling

Klachtenregeling - RENN4
Klachten

Klachten kunnen worden ingediend door een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school/afdeling, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen of het uitblijven van beslissingen. Onderwerpen van klachten kunnen zijn:

 • Begeleiding en andere onderwijskundige zaken
 • Communicatie
 • Schorsing en verwijdering
 • Pesten, agressie of geweld
 • Discriminatie
 • Ongewenste intimiteiten/gedrag

Aanvullende informatie over ongewenste omgangsvormen:

Voorfase klachtindiening

Contact met degene die het probleem heeft veroorzaakt

Een klager die een probleem op of met de school of instelling ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.

Geen oplossing of is bovenstaande niet mogelijk? Neem contact op met de teamleider en/of de provinciedirecteur

Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de teamleider en daarna eventueel aan de provinciedirecteur.

Andere optie: contact met de contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon

De klager kan het probleem bespreken met de contactpersoon of de vertrouwenspersoon. De contactpersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. In de schoolgids staan de contactgegevens van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon vermeld.

Is het probleem in de voorfase niet opgelost? U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen

Klachtindiening

Een klacht kan naar eigen keuze bij één van onderstaande partijen ingediend worden. De klachtenregeling van RENN4 ligt op elke school of afdeling ter inzage en is daarnaast ook via bijgaande link te downloaden:

Klacht indienen bij de school en/of provinciedirecteur

Als RENN4 willen wij klachten het liefst op schoolniveau bespreken en op schoolniveau proberen op te lossen. Als dit niet lukt of geen bevredigend resultaat oplevert dan komt de provinciedirecteur in beeld. De provinciedirecteur kan met een frisse blik bemiddelen en een oplossing voorstellen. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de teamleider van de school. De contactgegevens van de teamleider staan op de website en in de schoolgids. Het indienen van een klacht is vormvrij. Het is wel verstandig om duidelijk te vermelden dat het een klacht betreft.

Desondanks is het te allen tijde mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het College van Bestuur, de Klachtencommissie RENN4 of de Landelijke Klachtencommissie. Een klacht kan echter niet gelijktijdig op twee plaatsen behandeld worden.

Klacht indienen bij het College van Bestuur

Mocht de wijze waarop de school en/of provinciedirecteur de klacht heeft opgepakt teleurstellend zijn of niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd of u bent anderszins niet tevreden dan kunt u de klacht indienen bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur registreert en behandelt de klacht zelf.

Indien gewenst kan een klacht ook rechtstreeks ingediend worden bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur zal eerst nagaan of over de klacht contact is geweest met de school en/of de provinciedirecteur. Als dit niet het geval is zal het College van Bestuur de klager eerst terugverwijzen naar de school en/of provinciedirecteur, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.

Contactgegevens van het College van Bestuur RENN4:

RENN4
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 8091
9702 KB GRONINGEN
Email: bestuurssecretariaat@renn4.nl

Klacht indienen bij de Klachtencommissie RENN4

RENN4 heeft een interne Klachtencommissie, die bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij RENN4.  Mocht de wijze waarop de school en/of provinciedirecteur de klacht heeft opgepakt teleurstellend zijn of niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd of u bent anderszins niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Indien gewenst kan een klacht ook rechtstreeks ingediend worden bij de Klachtencommissie. De klachtencommissie zal eerst nagaan of over de klacht contact is geweest met de school en/of de provinciedirecteur. Als dit niet het geval is zal de Klachtencommissie de klager eerst terugverwijzen naar de school en/of provinciedirecteur, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.

De klachtencommissie van RENN4 bestaat uit de volgende onafhankelijke leden:

 • De heer F. Huisman
 • Mevrouw F. Jansen
 • Mevrouw A. van Luik

Contactgegevens klachtencommissie RENN4:

Klachtencommissie RENN4
Postbus 8091
9702 KB GRONINGEN
E-mail: klachtencommissie@renn4.nl

Klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)

RENN4 is ook aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Mocht de wijze waarop de school en/of provinciedirecteur de klacht heeft opgepakt teleurstellend zijn of niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd of u bent anderszins niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij LKC. Indien gewenst kan een klacht rechtstreeks bij de LKC ingediend worden. In bepaalde gevallen zal LKC u terugverwijzen naar RENN4. Voor meer informatie over de LKC en de werkwijze van de commissie kunt u kijken op:

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. nr.: 030-280 9590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het reglement van de commissie van toepassing. Het reglement is te vinden op:

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/reglement

RENN4 staat voor

 • Betrouwbare partner
 • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
 • Focus op mogelijkheden
 • Specifieke hoogwaardige expertise
Over RENN4
Direct naar:

Navigeer via onderstaande links direct naar de juiste pagina.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.