Menu Bel RENN4

Klachtenregeling

Klachtenregeling - RENN4
Klachten

Klachten kunnen worden ingediend door leerlingen, oud-leerlingen, ouders/voogden/verzorgers van leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school en personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen of het uitblijven van beslissingen. Onderwerpen van klachten kunnen zijn:

 • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
 • communicatie
 • schorsing en verwijdering
 • pesten, agressie of geweld
 • ongewenste intimiteiten
 • discriminatie
 • groepsindeling en bevordering

 

Ongewenst gedrag

Heeft u of een leerling te maken met ongewenst gedrag dan kunt u met de vertrouwenspersoon van de school het probleem in vertrouwen bespreken. De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan in de schoolgids. Werknemers van RENN4 kunnen via de contactpersoon op de school doorverwezen worden naar een vertrouwenspersoon. Ook deze gegevens staan in de schoolgids.

Aanvullende informatie over ongewenste omgangsvormen:

 

Werkwijze klachten:

Een klacht kan op verschillende manieren ingediend worden. Als RENN4 willen wij klachten het liefst op schoolniveau bespreken en op schoolniveau proberen op te lossen. Als dit niet lukt of geen bevredigend resultaat oplevert dan komt de provinciedirecteur in beeld. De provinciedirecteur kan met een frisse blik bemiddelen en een oplossingen voorstellen. Mocht dit nog steeds geen bevredigend resultaat bieden dan kan het College van Bestuur of de Klachtencommissie RENN4 de klacht behandelen.

Op verzoek kan een klacht ook rechtstreeks behandeld worden door het College van Bestuur, de Klachtencommissie RENN4 of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Een klacht kan echter niet gelijktijdig op twee plaatsen behandeld worden.

De klachtenregeling van RENN4 ligt op elke school of afdeling ter inzage en is via bijgaande link te downloaden.

 

Klacht indienen bij de school

Een klacht kan ingediend worden bij de teamleider van de school. De contactgegevens van de teamleider staan op de website en in de schoolgids. Het indienen van een klacht is vormvrij. Het is wel verstandig om duidelijk te vermelden dat het een klacht betreft.

 

Klacht indienen bij College van Bestuur

Mocht de wijze waarop de school de klacht heeft opgepakt teleurstellend zijn of niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd of u bent anderszins niet tevreden dan kunt u de klacht indienen bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur registreert de klacht en zal in eerste instantie de provinciedirecteur verzoeken om de klacht op te pakken. Pas in tweede instantie, wanneer de tussenkomst van de provinciedirecteur niet tot een gewenst resultaat heeft geleid, zal het College van Bestuur de klacht zelf behandelen.

Contactgegevens van het College van Bestuur RENN4:

RENN4
t.a.v. College van Bestuur
Postbus 8091
9702 KB GRONINGEN
Email: bestuurssecretariaat@renn4.nl

 

Klacht indienen bij Klachtencommissie RENN4

RENN4 heeft ook een interne Klachtencommissie. Indien gewenst kan een klacht rechtstreeks ingediend worden bij de commissie. Een klacht kan ook bij de commissie worden aangedragen nadat de klacht door de school of provinciedirecteur is behandeld.

De interne klachtencommissie van RENN4 bestaat uit de volgende leden:

 • De heer R.K. Jaarsma
 • De heer M.W. Keizer
 • De heer B.G. te Nijenhuis

Contactgegevens klachtencommissie RENN4:

Klachtencommissie RENN4
Postbus 8091
9702 KB GRONINGEN
E-mail:   klachtencommissie@renn4.nl

 

Klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)

RENN4 is ook aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Indien gewenst kan een klacht rechtstreeks bij de LKC ingediend worden. Voor meer informatie over de LKC en de werkwijze van de commissie kunt u kijken op:

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. nr.: 030-280 9590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het reglement van de commissie van toepassing. Het reglement is te vinden op:

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/reglement

RENN4 staat voor

 • Betrouwbare partner
 • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
 • Focus op mogelijkheden
 • Specifieke hoogwaardige expertise
Over RENN4
Direct naar:

Navigeer via onderstaande links direct naar de juiste pagina.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!