Over RENN4

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met: 

  • (ernstige) gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen; 
  • leerproblematiek; 
  • verstandelijke beperking. 

Op meer dan 30 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (schooljaar 2019-2020). 

Missie RENN4  

Verborgen talent zichtbaar maken is onze missie. Daarom zijn we excellent in speciaal talent. Dit betekent dat we ons gespecialiseerd onderwijs en onze ondersteuning steeds afstemmen op de individuele ontwikkelmogelijkheden van iedere leerling: het speciale talent. Zo helpen we leerlingen om hun toekomstperspectief te realiseren. Een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling is hierbij het doel. Daarnaast zetten we zo veel mogelijk in op schakelen naar het regulier onderwijs. Want iedere leerling die zijn/haar schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten, verdient die kans. 

 
Onze missie wordt binnen RENN4 breed gedragen en gedeeld. Samen met collega’s levert iedere medewerker een bijdrage aan goed onderwijs en goede ondersteuning. Daarnaast werken we samen met ouders en ketenpartners. Met alle betrokkenen halen we het maximale uit onszelf om zo het maximale uit onze leerlingen te halen.  

Verborgen talent zichtbaar maken is onze missie

Visie 

Waar RENN4 voor staat, zeggen we met onze missie. Hoe we daar handen en voeten aan geven, zeggen we met onze visie. Leidend in ons doen en laten zijn de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten: 

  • werken vanuit de aspiratiewaarden: lef, ontwikkelingsgericht en innovatief; 
  • werken vanuit ankerwaarden: kwaliteit, duidelijkheid, respect, openheid en betrouwbaarheid; 
  • een professionele en lerende cultuur, door: persoonlijk leiderschap, teamgericht werken, efficiënte besluitvorming en cyclisch werken; 
  • het schooleigen profiel. 

Wat onze koers is voor de periode 2019 – 2023 is te zien in deze film: