De algehele en dagelijkse leiding

De algehele en dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur van RENN4 is eindverantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van de organisatie, het schetsen van (beleids)kaders en het nemen van beleidsbeslissingen. De wijze van besturen is gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op scholen en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tevens een klankbordfunctie voor het College van Bestuur. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van RENN4 hanteren de code Goed Bestuur van de PO-Raad. 

De scholen worden per provincie aangestuurd door één of twee provinciedirecteur(en). De provinciedirecteuren vallen onder het College van Bestuur. De teams op de scholen worden door één of meerdere teamleiders aangestuurd. 

College van Bestuur 

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: 

Raad van Toezicht 

De samenstelling van het toezichthoudende orgaan is als volgt: 

Provinciedirecteuren 

Provincie Groningen, mevrouw I. (Ingrid) Cornelissen 

Provincie Drenthe, de heer M. (Martin) Snippert

Provincie Friesland, de heer M. (Marcel) Andringa