De algehele en dagelijkse leiding

De algehele en dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur van RENN4 is eindverantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van de organisatie, het schetsen van (beleids)kaders en het nemen van beleidsbeslissingen. De wijze van besturen is gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op scholen en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tevens een klankbordfunctie voor het College van Bestuur. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van RENN4 hanteren de code Goed Bestuur van de PO-Raad. 

De scholen worden per provincie aangestuurd door een regiodirecteur. De regiodirecteuren vallen onder het College van Bestuur. De teams op de scholen worden door één of meerdere directeuren aangestuurd. 

Het Bedrijfsbureau van RENN4, onder leiding van twee directeuren, ondersteunt het College van Bestuur, de regiodirecteuren en de scholen. De domeinen huisvesting & facilitair, ICT en PSA vallen onder Inge Buis (i.buis@renn4.nl), directeur bedrijfsvoering a.i.
Anke de Boer (a.deboer4@renn4.nl) is als directeur Onderwijsadvies, Onderzoek en Kwaliteit (OOK) a.i. verantwoordelijk voor dit domein.

College van Bestuur 

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: 

Mevrouw drs. Y.E. (Yvonne) Beishuizen MBA, voorzitter College van Bestuur

De heer J. (Jeep) Jonker MSc, lid College van Bestuur

Het Bestuurssecretariaat is bereikbaar via bestuurssecretariaat@renn4.nl of 050-5209151.

Raad van Toezicht 

De samenstelling van het toezichthoudende orgaan is als volgt: 

De heer A. A. (Jos) Rietveld (voorzitter)

Mevrouw ir. J. (Annet) van den Broek (vice voorzitter)

Mevrouw drs. G. (Grietje) Kalfsbeek

Mevrouw A. (Alexandra) Sfintesco

De heer M.G. (Matthieu) van Olffen 

De heer E.K. (Kris) Tuinier

Regiodirecteuren

Provincie Groningen, mevrouw I. (Ingrid) Cornelissen 

Provincie Drenthe, de heer M. (Martin) Snippert

Provincie Friesland, de heer M. (Marcel) Andringa