Waar komen onderzoeksvragen vandaan?

Van praktijk…

…naar onderzoeksvragen

Onderzoekers vertalen…

Onderzoek

Biedt wetenschappelijke inzichten en methodologische kennis.

Onderzoekers
Onderzoekers
Studentonderzoekers
Studentonderzoekers<
Netwerkpartners
Netwerkpartners

RENN4

Onderzoek vindt plaats op de RENN4 scholen.

…naar resultaten.

Wat levert het op?

RENN4

Expertise wordt vergroot
en resultaten worden gedeeld

Landelijk

Resultaten dragen bij aan kennisontwikkeling en beleidsvorming

Wetenschap

Wetenschappelijke kennis wordt opgedaan en draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoekers en professionals