Update geïntegreerde onderwijs-voorzieningen

De tweede tussenrapportage over het praktijkonderzoek naar de geïntegreerde onderwijsvoorzieningen is binnenkort beschikbaar.

In dit rapport is meer te vinden over:

De ontwikkeling van attitudes, self-efficacy en bezorgdheid van leraren en ondersteuners;

De rol van de ondersteuner in een gemengde klas en de samenwerking tussen leraar en ondersteuner;

De leerprestaties, gevoel van inclusie en ervaren klasklimaat van leerlingen in een gemengde groep.

Houd de website (en Linkedin) in de gaten voor het rapport en bijbehorende factsheet!

Terug naar nieuws