Zorg in school

Aanleiding

Veel leerlingen van RENN4 krijgen extra ondersteuning van jeugdprofessionals, zowel op school als thuis. Dit is een grote belasting voor leerlingen. Het is vaak ook lastig om de aanpak tussen zorg thuis en op school goed op elkaar af te stemmen. Om de samenwerking tussen zorg en school te verbeteren en leerlingen optimaal op school te kunnen begeleiden, is er in dit onderzoek onderzocht of het werken met een jeugdprofessional in de school bijdraagt aan een betere zorgverlening en afstemming tussen onderwijs en zorg.

Urgentie

Het aantal zorgpartners wat bij een school betrokken is stijgt sterk. Dit doet een groot beroep op zorg, school, gemeentes, ouders en leerlingen. Het is daarom belangrijke om nieuwe manieren voor het aanbieden van zorg voor leerlingen te onderzoeken op hun effect, om zo onderwijs-zorg te verbeteren.

Wat levert het op

Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van jeugdprofessionals in school preventief werkt en de zorg thuis en op school beter op elkaar kan worden afgestemd. Leerlingen laten vooruitgang zien, het verzuim daalt en leerlingen voelen zich veilig op school. De aanwezigheid van de jeugdprofessionals zorgt voor een verdere professionalisering binnen het schoolteam. Daarnaast is voor veel leerlingen de hoeveelheid zorg die nodig is sterk afgenomen (en daarbij komende kosten), wat positief is voor de algehele ontwikkeling van leerlingen.