Symbiose voor leerlingen in het vso

Aanleiding

Om leerlingen in het vso cognitief meer uit te dagen wordt er op veel plekken gewerkt met symbiose: leerlingen staan ingeschreven in het vso, maar mogen binnen de wettelijke kaders tot maximaal 60% onderwijs volgen op een reguliere vo school. Symbiose wordt veelvuldig ingezet, maar er is tot op heden geen systematisch onderzoek gedaan naar wat dit oplevert voor leerlingen en betrokken onderwijsprofessionals. In dit onderzoek (gefinancierd vanuit het NRO) willen we daar meer inzicht in krijgen.

Urgentie

Symbiose biedt veel mogelijkheden om leerlingen in het vso cognitief meer uit te dagen, maar het vraagt ook veel van leerlingen op het moment dat zij slechts gedeeltelijk onderwijs volgen in een reguliere vo school.

Wat levert het op

Het onderzoek geeft inzicht in hoe symbiose is ingericht, wat het vraagt van betrokken onderwijsprofessionals, en wat de impact ervan is op leerlingen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geleid tot de gepubliceerde eindrapportage en een infographic.