Samen onder één dak

Aanleiding

Sinds enkele jaren staat in Hoogeveen de onderwijslocatie Eduwiek. Binnen deze locatie is het voortgezet speciaal onderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs onder één dak gehuisvest. Dit biedt leerlingen in het vso de mogelijkheden om (meer) contact op te doen met leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Of leerlingen uit het vso en het vo onderling contact hebben met elkaar hopen we in dit onderzoek te achterhalen.

Urgentie

Vaak zien we dat leerlingen in het vso moeite hebben om contact op te doen met leeftijdsgenoten in het vo. Sociaal contact is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen, helemaal in de adolescentie. Een geïntegreerde onderwijssetting (zoals Eduwiek) kan mogelijkheden om leerlingen meer in contact te brengen met elkaar.

Wat levert het op

Dit onderzoek biedt inzicht in de sociale contacten van leerlingen in het vso en het contact van deze leerlingen met leerlingen in het vo. Dit moet handvatten geven om in een geïntegreerde onderwijsvoorziening tot een goede sociale inclusie van leerlingen te komen.