Geïntegreerde onderwijs-voorzieningen

Aanleiding

Het mengen van leerlingen uit verschillende typen onderwijs in één groep is wettelijk niet toegestaan. Om de ontwikkeling naar meer ‘inclusiever onderwijs’ te stimuleren is dit wel nodig. Daarom is er een experimentregeling door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap die dit mogelijk maakt. In dit onderzoek (gefinancierd vanuit het NRO en deelnemende besturen) wordt nagegaan wat de impact van het werken met gemengde groepen is in de onderwijspraktijk.

Urgentie

Meer inzicht is nodig in wat werkt en niet werkt voor leraren, ondersteuners en leerlingen in een geïntegreerde onderwijsvoorziening.

Wat levert het op

Dit onderzoek levert handvatten op de onderwijspraktijk voor het inrichten van een geïntegreerde onderwijsvoorziening.