Ervaringen van leerlingen in het vso

Aanleiding

Motivatie is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn er drie psychologische basisbehoeften die bijdrage aan een hoge motivatie: autonomie, competentie en verbondenheid. In dit onderzoek (gefinancierd vanuit het NWO middels een promotiebeurs voor leraren) wordt nagegaan wat leerlingen in het vso motiveert voor school en in hoeverre hier in het onderwijs aan tegemoet wordt gekomen.

Urgentie

In het onderwijs wordt er nog teveel over leerlingen gesproken, en lang niet altijd met de leerlingen zelf. Omdat leerlingen een belangrijke informatiebron zijn, wordt er in dit onderzoek mét leerlingen gesproken.

Wat levert het op

Inzicht in wat leerlingen gemotiveerd maakt voor het (voortgezet speciaal) onderwijs. Dit levert handvatten en tools op hoe hier het beste aan tegemoet gekomen kan worden zodat de motivatie van leerlingen vergroot kan worden. Meer informatie vind je in de video hier, waarin Willeke Norder vertelt hoe een vraag uit haar onderwijspraktijk heeft geleid tot een onderzoek met mooie resultaten.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn binnen en worden nu verwerkt. We delen al wel graag een tipje van de sluier in deze infographic.