Samenwerking onderwijs en jeugdzorgpartners

Aanleiding 

Per school moet er samengewerkt worden met een flink aantal zorg- en jeugdzorg instellingen (en particulieren). Het blijkt dat de werkwijze van samenwerkingsvorm verschillend is per samenwerkingsverband, per school en jeugdzorgpartner. Het versterken van de samenwerking is een speerpunt van RENN4.

Urgentie 

Er is een behoefte om de samenwerking te verbeteren om zo meer preventief en adequater te kunnen handelen om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren.

Wat levert het op

Inzicht in bevorderende en belemmerende factoren binnen de samenwerking tussen RENN4 scholen en de jeugdzorgpartners. Dit geeft handvatten om op organisatie, school, en leraarniveau de onderlinge samenwerking te verbeteren.