Prestaties en ontwikkeling van leerlingen in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs

Aanleiding

Al jarenlang wordt binnen RENN4 onderzoek gedaan naar (leer-)opbrengsten en worden deze in relatie gebracht met schoolkenmerken. In dit onderzoek (gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) wordt een stap verder gezet: er wordt gekeken hoe leerlingen cognitief en non-cognitief presteren, hoe zij zich ontwikkelen gedurende hun schooltijd en of er school- en leerlingkenmerken voorspellend zijn voor hun cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling. De non-cognitieve ontwikkeling richt zich vooral op de leerprestaties en het leergedag van RENN4 leerlingen.

Urgentie

Wanneer we zicht krijgen op factoren die voorspellend zijn op de ontwikkeling van leerlingen, kunnen we het onderwijsaanbod binnen RENN4 hierop aanpassen en/of verbeteren.

Wat levert het op

Kennis over de leerprestaties en het leergedrag van RENN4 leerlingen en hoe zij zich ontwikkelen gedurende de periode dat ze onderwijs volgen bij RENN4. Daarnaast levert het kennis op over factoren die voorspellend zijn voor deze ontwikkeling. Dit resulteert in aanbevelingen voor beleid en handvatten voor de scholen.