ABC-methode

Aanleiding

In het onderwijs van RENN4 heeft het onderwijspersoneel veel te maken met leerlingen die externaliserend gedrag laten zien. Het omgaan met dit gedrag is voor veel leraren en ondersteuners een uitdaging. Inzicht in het gedrag en handvatten krijgen hoe hiermee om te gaan is daarom belangrijk. Met die reden is de training in de ABC-methode al jaren een vast onderdeel van de professionalisering van RENN4.

Urgentie

Om te werken met evidence-based interventies is onderzoek naar de ABC-methode belangrijk. Met dit onderzoek willen we komen tot een onderbouwing van het effect van de ABC-methode bij onderwijspersoneel.

Wat levert het op

Het onderzoek levert inzicht op in het effect van de training bij leraren, de wijze van implementatie en ervaringen met de ABC-training. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt bij het doorontwikkelen van de training en de train-de-trainers training die we momenteel aan het ontwikkelen zijn.