Om te blijven excelleren, het onderwijs te innoveren en vooral om onze leerlingen zo goed mogelijk te bedienen, doet RENN4 samen met anderen praktijkgericht onderzoek. Bijvoorbeeld met de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en met de Hanzehogeschool Groningen (leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag, lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving).

Met dit praktijkgerichte onderzoek in de RENN4 scholen krijgen we zicht op wat werkt en effect heeft. We toetsen of ingezette vernieuwingen of verbeteringen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Zo versterkt onderzoek de kwaliteit van ons onderwijs en draagt het bij aan de professionalisering van onze medewerkers en onze organisatie als geheel. Door de onderzoeksresultaten te delen, dragen we bij aan de algemene kennisontwikkeling van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Visual - Van praktijk.. naar onderzoeksragen.. ..waar de praktijk wat aan heeft!

Bekijk hiernaast de animatie waarin we je meer vertellen over onderzoek binnen RENN4.