Onderwijsadvies, kwaliteitszorg en professionalisering

Het uitgangspunt bij het uitvoeren van onderzoek binnen RENN4 is de onderwijskwaliteit. We streven naar een goede onderwijskwaliteit voor alle leerlingen, waarbij de praktijk ondersteunt wordt door de resultaten vanuit onderzoek. Op die manier kunnen we zowel practice-based, maar ook evidence based werken binnen RENN4.

Het onderzoek bij RENN4 wordt vertaald naar advies voor onze eigen scholen, zodat de onderwijspraktijk kan blijven innoveren en verbeteren. Daarnaast draagt onderzoek binnen RENN4 bij aan diverse professionaliseringsactiviteiten, zoals RENNspiratiesessies en themabijeenkomsten.