Nu beschikbaar: rapportage ‘Prestaties en ontwikkeling van leerlingen in het (v)so’

In een NRO-gefinancierd onderzoek hebben we gekeken naar de leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs (vso/so/sbo). In het rapport kun je meer vinden over:

  • Kenmerken van leerlingen in het (v)so en sbo;
  • Leerprestaties van leerlingen in het s(b)o, voorspellers van de leerprestaties, en de korte- en lange termijnontwikkeling van leerlingen;
  • Leergedrag van leerlingen in het vso en s(b)o, voorspellers, en de korte- en lange termijnontwikkeling van leerlingen.

Het onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd en aanknopingspunten voor vervolg en verbetering van de praktijk. Klik op de button hieronder voor het volledige onderzoek en de bijbehorende infographic waarin alle resultaten zijn samengevat.

Terug naar nieuws