Kwaliteit

Onze leraren en medewerkers werken dagelijks aan hoogwaardig onderwijs. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs zijn daarbij leidend. Sinds september 2015 zijn onze scholen ISO-gecertificeerd op basis van de landelijke Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs. Hier zijn wij erg trots op! 

Hoe doen we dit? 

Binnen RENN4 werken wij gestructureerd en volgens een vaste systematiek aan kwaliteit. Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (plan, do, check, act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn instrumenten die ons daarbij helpen. We beoordelen doorlopend de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering aan de hand van de kwaliteitsnorm, financiële overzichten, tevredenheidsonderzoeken en andere gemaakte afspraken. Op basis van de uitkomsten hiervan ondernemen we actie en zetten we verbeteringen in gang. 

Externe beoordeling 

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en het onderwijs in Nederland in het algemeen. De meest recente inspectierapporten van RENN4 vindt u hier