Klachten

Bij RENN4 gaan wij zorgvuldig met klachten om. Wij hebben hiervoor een klachtenregeling. Doel van de klachtenregeling is om tot een oplossing te komen die zowel recht doet aan het belang van de klager(s) als aan het belang van de school. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang, maar ook over beslissingen of het uitblijven van beslissingen. Klachten kunnen worden ingediend door mensen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, bijvoorbeeld een ouder van een (ex-)leerling, een (ex-)leerling, een lid van het personeel en een lid van de directie.  

Voordat u een klacht indient 

Bij RENN4 lossen we problemen in principe met elkaar op. Als u een probleem met de school of instelling hebt, neemt u dus eerst contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Leidt dit niet tot een oplossing, dan legt u het probleem voor aan de teamleider en daarna eventueel aan de provinciedirecteur. Is het probleem dan niet opgelost? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Goed om te weten: u kunt het probleem ook bespreken met de contactpersoon klachten of de externe vertrouwenspersoon van de school. 

Bij RENN4 lossen we problemen in principe met elkaar op.

Klachtindiening 

Uw klacht kunt u naar eigen keuze indienen bij één van de onderstaande drie partijen. Een klacht kan slechts door één partij in behandeling worden genomen. Zie voor meer informatie de klachtenregeling die u hier kunt downloaden. 

Het Ministerie van OC&W heeft op de website een interactieve infographic voor leerlingen en ouders over waar zij terecht kunnen met een klacht of hulpvraag over het onderwijs.

Het College van Bestuur 

Contactgegevens van het College van Bestuur RENN4: 

RENN4 
T.a.v. College van Bestuur 
Postbus 8091 
9702 KB GRONINGEN 
Email: bestuurssecretariaat@renn4.nl 

Interne klachtencommissie RENN4 

Contactgegevens klachtencommissie RENN4: 

Klachtencommissie RENN4 
Postbus 8091 
9702 KB GRONINGEN 
E-mail: klachtencommissie@renn4.nl 

Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) 

Meer informatie over de LKC en haar werkwijze vindt op: 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD UTRECHT 
Tel. nr.: 030-280 9590 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl