Waarom is gespecialiseerd onderwijs nodig?

RENN4 speelt in op de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoeften en de speciale talenten van elke leerling. Hiervoor kijken we eerst wat een leerling nodig heeft om zijn/haar speciale talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Vervolgens kijken we hoe daar met ons onderwijs op kunnen aansluiten: dit noemen we gespecialiseerd onderwijs. Om nog beter te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, kijken we over de grenzen van wettelijk vastgestelde onderwijssoorten heen. Hiervoor experimenteren we met gespecialiseerde onderwijsvormen. Wetenschappelijk onderzoekers ondersteunen ons bij het maken van gefundeerde keuzes.

Video gespecialiseerd onderwijs

Wat doen we al? 

Onze leerlingen – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zijn allemaal verschillend. Om vast te stellen wat een leerling nodig heeft (onderwijs- en begeleidingsbehoefte) werken de meeste scholen al met het landelijk doelgroepenmodel van Lecso. Met dit model krijgen we een goed beeld van iemands kwaliteiten, uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Het landelijk doelgroepenmodel is voor RENN4 daarom leidend bij het zoeken naar andere vormen van gespecialiseerd onderwijs. Zo werken we aan nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende vormen van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Daarnaast werken we samen met scholen in het regulier voortgezet onderwijs. Dit doen we met een duidelijk doel: onze leerlingen waar mogelijk een diploma laten halen en voorbereiden op een plek in de samenleving.   

Wat gaan we doen?

In de komende periode verbreden en verdiepen we de samenwerking met onze partners in het regulier onderwijs en het jeugdhulpdomein. Samen met hen gaan we – binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt – experimenteren met nieuwe vormen van gespecialiseerd onderwijs. De individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling is hierbij steeds het vertrekpunt. Zo willen we nog meer inzicht verkrijgen in wat echt werkt bij onze doelgroep. Bij deze innovaties kijken wetenschappers kritisch mee. Dat helpt ons om weloverwogen keuzes te maken.  

Met wie doen we dat?