Formulier rechten van betrokkenen

Als u als ouder, voogd, leerling of betrokkene toegang wilt tot specifieke persoonlijke gegevens die RENN4 over u verwerkt, kunt u een inzageverzoek indienen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over informatie met betrekking tot onderwijsprestaties, medische gegevens, of andere relevante informatie.

Om een inzageverzoek in te dienen, kunt u gebruikmaken van onderstaand formulier. Zorg ervoor dat u alle vereiste informatie verstrekt, zodat we uw verzoek zo snel en nauwkeurig mogelijk kunnen verwerken.