Wat is nu passend onderwijs?

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past die bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Op die manier kan elke leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

  • een leerling gaat naar het regulier onderwijs (een gewone school) als dat kan;  
  • een leerling gaat naar het speciaal onderwijs als dat nodig is;  
  • elke leerling gaat in de eigen regio naar school 

Samenwerkingsverbanden van scholen zorgen ervoor dat de kinderen binnen hun regio naar de school gaan die bij hen past. 

Vanaf de start hebben zeven samenwerkende onderzoeksinstituten de ontwikkeling van passend onderwijs nauwgezet gevolgd. Dat heeft geleid tot een rapport dat in mei 2020 is afgerond. Belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn: 

  • de organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen is verbeterd; 
  • voor leraren en ouders heeft passend onderwijs minder opgeleverd dan verwacht; 
  • het effect van passend onderwijs is niet goed te stellen. 

Het ministerie van OCW heeft zelf een veldtraject uitgevoerd. Tijdens twee bijeenkomsten in maart 2020 zijn gesprekken gevoerd met mensen die dagelijks te maken hebben met passend onderwijs. Dit heeft geleid tot een praatplaat met bijbehorende toelichting die u kunt downloaden. De opbrengsten van onderzoek en veldtraject geven samen een beeld van waar passend onderwijs nu staat en waar het naartoe moet met passend onderwijs.