Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs in een regio samen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het gespecialiseerd onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld.

Meer informatie over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de verschillende regio’s vindt u website Samenwerkingsverbanden op de kaart.