Wat gebeurt er als mijn kind weigert naar school te gaan?

Als u uw kind thuishoudt omdat uw kind weigert om naar school te gaan, komt de school zo snel mogelijk in actie. Dat is nodig, want hoe langer uw kind thuiszit, hoe lastiger terugkeer naar school wordt. De school volgt hierbij een vaste procedure. Dit is een stappenplan waarin de school samen met uw kind, u als ouders, de leerplichtambtenaar en hulpverlening aan de slag gaat. Het onderstaande filmpje laat zien hoe er stap voor stap wordt toegewerkt naar het doel: terugkeer van uw kind naar school.