Wat voor onderwijs wordt gegeven op de SO- en VSO-scholen van RENN4?

Binnen het SO en VSO heeft RENN4 scholen die gespecialiseerd onderwijs bieden aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en scholen met een gespecialiseerd aanbod voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.