Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Als u een probleem met de school of instelling hebt, neemt u eerst contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Leidt dit niet tot een oplossing, dan legt u het probleem voor aan de teamleider en daarna eventueel aan de provinciedirecteur. Is het probleem dan niet opgelost? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Goed om te weten: u kunt het probleem bespreken met de contactpersoon (interne vertrouwenspersoon) of de externe vertrouwenspersoon van de school. Meer over de klachtenregeling van RENN4 leest u hier.