Mijn kind is aangemeld bij een voorkeursschool (een RENN4-school) en heeft al een toelaatbaarheidsverklaring. Hoe gaat het nu verder?

Nadat het aanmeldingsdossier is ontvangen, wordt met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Hieraan zullen in ieder geval de gedragskundige en de intern begeleider van de RENN4-school deelnemen. Op basis van het aanmeldingsdossier en het intakegesprek zal de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als wij vinden dat onze school de leerling geen goed aanbod kan doen, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een andere RENN4-school.