Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)?

SBO-scholen zijn bedoeld voor leerlingen die een leerachterstand hebben, leerlingen bij wie opvoedingsmoeilijkheden spelen en leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Het SBO is voor leerlingen die het op een reguliere basisschool (een gewone basisschool) niet redden. Deze leerlingen hebben een lichtere problematiek dan leerlingen op een SO-school.  

Op een SBO-school verwerven leerlingen dezelfde basiskennis als leerlingen op een gewone basisschool, maar zij mogen daar langer over doen. Uitlopen kan tot 14 jaar. Om een plek te krijgen op een SBO-school heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV SBO) nodig. De SBO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school: 

  • wat de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn;  
  • hoe met extra hulp en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien; 
  • en wat de doelen voor die extra hulp en begeleiding zijn.   

Speciaal onderwijs (SO) is er voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan ook een SBO-school niet kan voldoen. Om een plek in het SO te krijgen is een TLV SO nodig. De SO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school:  

  • wat de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn,  
  • hoe met extra hulp en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien;
  • en wat de doelen voor die extra hulp en begeleiding zijn.