Krijgt mijn kind dezelfde lesstof als op een reguliere school?

Elke leerling krijgt onderwijs dat past bij zijn/haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Een beschrijving van het onderwijsaanbod vindt u in de schoolgids van de school waar uw kind naar toe gaat.