Kan mijn kind een diploma halen op een VSO-school van RENN4?

Onze VSO-scholen hebben een duidelijk doel voor ogen: leerlingen waar mogelijk een diploma laten halen en voorbereiden op een plek in de samenleving. Er zijn diverse routes naar deelcertificaten en diploma’s mogelijk. Welke route een kind kan volgen, verschilt per schooltype en is daarnaast ook afhankelijk van de partners in het regulier voortgezet onderwijs waarmee de RENN4-school een samenwerking heeft. Hieronder schetsen we globaal de mogelijkheden: 

  • Overstappen naar regulier voortgezet onderwijs 

Als blijkt dat een kind de extra ondersteuning van de VSO-school niet meer nodig heeft, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een school voor regulier voortgezet onderwijs. Op deze school kan het kind dan het diploma (vmbohavo of vwo) halen. Er zijn VSO-scholen van RENN4 die hiervoor een samenwerking hebben met partners in het regulier voortgezet onderwijs.  

  • Behalen van deelcertificaten  

Blijft een leerling op de VSO-school, dan is het mogelijk om voor de leerroutes vmbo BB en vmbo KB deelcertificaten te halen. Dit kan op twee manieren: 

– via gewone examens, als in symbiose wordt samengewerkt met het regulier onderwijs. Symbiose wil zeggen dat de VSO-leerling een aantal vakken volgt in een school voor regulier voortgezet onderwijs. 

– via staatsexamens. 

  • Behalen van diplomavmbo, havo en vwo 

Een VSO-leerling kan voor VMBO TL een volledig diploma halen via staatsexamens. Daarnaast is het mogelijk dat een leerling via examens van bureau IVIO een havodiplomhaalt. 

Wilt u weten welke route uw kind kan volgen? Informeer dan bij de VSO-school van uw kind.