Jullie zijn nu ook een RENN4-school, kan mijn kind met een TLV SO of TLV SBO naar jullie toe?

Een leerling met een indicatie/TLV SBO kan in principe een plek krijgen in het SBO. Net zo kan een leerling met een TLV SO in principe een plek krijgen in het SO. Of een leerling wordt toegelaten, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling en van de ondersteuning die de betreffende SBO-school of SO-school kan bieden. Dit staat beschreven in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school in Nederland heeft. In het SOP beschrijft een school wat zijboven op de basisondersteuning (=wat elke school in het samenwerkingsverband kan bieden)aan extra ondersteuning kan bieden. De schoolondersteuningsprofielen van RENN4 kunt u downloaden via de schoolpagina.