Hoelang zit mijn kind op een RENN4-school? Voor de rest van zijn/haar schoolcarrière?

Hoelang een leerling op een RENN4-school blijft, is afhankelijk van zijn/haar ontwikkeling. Overstappen naar het regulier onderwijs is mogelijk als blijkt dat de leerling de extra ondersteuning vanuit het gespecialiseerd onderwijs niet meer nodig heeft. Dit bepaalt de school altijd in samenspraak met de beoogde school in het regulier onderwijs en in afstemming met ouders/verzorgers en zo mogelijk de leerling.