Hoe werkt het vervoer naar de school?

Leerlingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoeding van vervoerskosten. Dit is het geval wanneer zij vanwege een beperking aangewezen zijn op ander vervoer dan openbaar vervoer of fiets/bromfiets of wanneer zij vanwege een beperking niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De gemeente waar de leerling woont is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Per leerling bekijkt de gemeente of leerlingenvervoer nodig is. De regeling voor de vervoerskostenvergoeding kan per gemeente verschillen. U kunt daarom het beste informeren bij de gemeente.