Hoe gaat het verder na de aanmelding?

Als de RENN4-school de voorkeursschool voor uw kind is , stuurt zij het aanmeldingsdossier naar het samenwerkingsverband waaronder de school valt. Daar zal een commissie beslissen of voor uw kind de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.