Wat voor speciaal onderwijs biedt RENN4?

RENN4 heeft scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).