Menu Bel RENN4

Workshop ABC

Voorkomen en begeleiden van spanning en agressie

Workshop ABC - RENN4

Leerdoelen (12 september)

Deelnemers maken kennis met ABC methodiek:

  • Vroegsignalering en gedragskenmerken indelen in stadia van spanning en agressie
  • Ongewenst gedrag ombuigen en op een respectvolle manier grenzen stellen.
  • Bewust pro-actief de-escalerende houdingsaspecten toepassen.

Leerdoelen (26 september en 15 januari)

Deelnemers leren:

  • Met meer zelfvertrouwen communiceren, emoties beter in de hand hebben.
  • Ongewenst gedrag ombuigen en op een respectvolle manier grenzen stellen.
  • Bewust pro-actief de-escalerende houdingsaspecten toepassen.

Doelgroep

Medewerkers zorg en onderwijs: leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, gedragsdeskundigen, intern begeleiders. Jeugdzorgwerkers, medewerkers CJG.

Accreditatie punten

Accreditatie voor Lerarenregister en SKJ wordt aangevraagd

Inhoud

ABC (Agressievisie, beroepshouding, Communicatie) is een methodiek gericht op het voorkomen van en het omgaan met lastig gedrag, boosheid en agressie. Het geeft professionals in zorg en onderwijs een kader om op effectieve wijze om te gaan met spanningsvolle situaties.

De theorie sluit aan op de werkpraktijk van de deelnemers.

Omschrijving training 12 september:

Trainingduur 3 uur
Aantal deelnemers 25
Trainer(s) Dick Vogel, Bernadette Evers, ABC trainers RENN4
Contactpersonen

Dick Vogel d.vogel@renn4.nl

Bernadette Evers b.evers@renn4.nl

Bijzonderheden

Omschrijving trainingen met startdatum 26 september en 15 januari:

Trainingduur 4 dagdelen, of 2 dagen
Aantal deelnemers 12-20 deelnemers
Trainer(s) Dick Vogel, Bernadette Evers, ABC trainers RENN4
Contactpersonen

Dick Vogel d.vogel@renn4.nl

Bernadette Evers b.evers@renn4.nl

Bijzonderheden  Inbreng van videomateriaal uit de eigen beroepspraktijk behoort tot de mogelijkheden.
Deelnemers ontvangen een cursusboek.

Schrijf u hieronder in voor de workshop.

Heeft u vragen?

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

This website is using Google Analytics. Please click here if you want to opt-out. Click here to opt-out.